Fortbildning för lärare i fk-åk 6

Läs- och skrivkonferensen är Natur & Kulturs mötesplats för alla som arbetar med läs- och skrivutveckling! Här möts den praktiska undervisningen i klassrummet och aktuell forskning. Den senaste Läskonferensen gick 2022 – läs mer om den här.

Natur & Kultur utvecklar läromedel av hög kvalitet för en likvärdig utbildning – vi vill att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund.